Μία ακόμα (επεισοδειακή) χρονιά πλησιάζει στο τέλος της και για να την τιμήσουμε, συγκεντρώσαμε όλα τα beauty trends που μας έκανα αίσθηση από την αρχή μέχρι το τέλος του 2016! Κάποια από αυτά τα υιοθετήσαμε, με…