Τα #hairgoals μας είναι μία ιερή προτεραιότητα η οποία απαιτεί συνεχή δουλειά και αφοσίωση. Είτε στοχεύεις σε απόλυτα trendy look με ενδιαφέροντα κουρέματα, είτε σε πλούσια long waves, η κοινή συσνισταμένη είναι ότι αν δεν…