Πολλές φορές τα beauty S.O.S. ερωτήματα έρχονται με την εμπειρία ή με τις κακοτοπιές, και κάθε φορά που βρισκόμαστε σε emergency situation η πρώτη σκέψη είναι “ask Google”! Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκε το σημερινό post,…